ETNO TRAVELS

Projekt:

Spotkania z cyklu
etno travels

Native America

Cel spotkania:
przybliżenie kultury Indian Ameryki Północnej i Południowej:
Sposób realizacji / program:

Ameryka Północna
- wystawa eksponatów,
- pokaz tańców Pow Wow,
- warsztaty rękodzieła indiańskiego.

Ameryka Południowa
- wystawa eksponatów i instrumentów,
- warsztaty muzyczne,
- pokaz multimedialny – Andy 2008,
- koncert muzyki andyjskiej – Sierra Manta.  


Strona Główna
 
Kontakt:
Ireneusz Wójcicki
+48 074 156 303
+48 0600 910 411
; e-mail: biuro@indians.com.pl