KONCERTY EDUKACYJNE


Od 2001r zajmujemy się także tworzeniem i realizacją Edukacyjnych Koncertów Muzycznych dla dzieci i młodzieży, podczas których słuchacze mogą poznawać muzykę z różnych stron świata i brać w nich czynny udział. Nie są to zwykłe koncerty, ale w pełni przygotowane projekty edukacyjne zawierające w sobie rys historyczny, geograficzny, kulturowy i muzyczny kraju, epoki lub kontynentu, którego dotyczą.

Zapraszamy do udziału w koncertach. 

Kontakt:
74 815 6303
606 333 989
600 910 411


Strona Główna