Warsztaty muzyczne

BUDOWANIE INSTRUMENTU SIKUS (fletnia) I NAUKA GRY - SIKURI
W części pierwszej warsztatów, z przygotowanych wcześniej zestawów, uczestnicy wykonują instrument muzyczny (sikus). Drugi etap warsztatów to nauka wydobywania dźwięku wykonanego instrumentu. Warsztaty kończy wspólne granie z podziałem na dwie grupy (nadający i odbierający dźwięki). Rytm nadaje bęben.
Strona Główna